เทพฮาเดส

เทพฮาเดส ในตำนานกรีกโบราณ มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพลังอำนาจไม่น้อยไปกว่าโพไซดอน ชาวโรมันตั้งชื่อเทพเจ้าองค์นี้ว่า Hades หรือ Pluto ดาวพลูโตมีหน้าที่รับผิดชอบในยมโลกและคนตายทั้งหมด คำว่า “พลูโต” แปลว่า เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง เพราะนอกจากจะดูแลยมโลกแล้ว ลอร์ดฮาเดสยังมีหน้าที่ปกครององค์ประกอบล้ำค่าของยมโลกด้วย บางครั้งก็เรียกว่า Dis ซึ่งหมายถึงความมั่งคั่ง (แม้บางตำนานจะบอกว่าฮาเดสปกครองเฉพาะยมโลกและคนตายก็ตาม) ในขณะที่เทพองค์อื่นปกครองคนตาย รู้จักกันในภาษากรีกว่า Thanatos หรือในภาษาละตินว่า Orcus เทพเจ้าองค์นี้เป็นสหายของ Hypnos เทพเจ้าแห่งการนอนหลับ แม้ว่าฮาเดสจะเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งโอลิมปัส แต่เขาแทบไม่ออกจากยมโลกเพื่อปีนภูเขาโอลิมปัส และไม่อยากได้รับการต้อนรับจากเทพองค์นี้ ส่วนใหญ่กลัวอำนาจเพราะเป็นเทพที่ดุร้ายและชอบธรรม และเธอมีหมวกวิเศษที่สามารถทำให้ผู้สวมใส่หายตัวไปได้ในทันที ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าภายในยมโลกมีวิญญาณของคนตายทั้งหมด วิญญาณเหล่านี้ถูกนำไปฟังคำตัดสินของ Divine Council ใน Underworld ซึ่งอยู่ใต้ Underworld และเป็นอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองของ Hades   หน้าที่ของ เทพฮาเดส เทพฮาเดส เฮอร์มีสมีหน้าที่นำวิญญาณของคนตายไปสู่ยมโลก ว่ากันว่าอยู่ใต้สถานที่ลึกลับที่สุดในโลก ซึ่งไม่มีใครทราบตำแหน่งที่แน่ชัด บ้างก็ว่า หนทางสู่วันสิ้นโลกต้องข้ามมหาสมุทร บางคนกล่าวว่าเส้นทางของมันอยู่ที่แม่น้ำ Acheron ที่โศกเศร้าซึ่งไหลลงสู่ Cocytus ซึ่งเป็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่เรียกว่า […]